Et udkast til bekendtgørelse om driftsstøtte til mindre regionale lufthavne i anledning af COVID-19 er sendt i høring. Hvem kan få støtte?

Den 25. juni 2020 blev der indgået politisk aftale om en samlet støttepakke til luftfartsbranchen, på grund af de vanskeligheder som branchen har haft i forbindelse med COVID-19. Der er afsat i alt 259 mio. kr. til støtte til lufthavnsbranchen, heraf 28 mio. kr. til driftsstøtte til mindre regionale lufthavne i Danmark.

Ifølge det udkast til bekendtgørelse, som er sendt i høring, er ansøgningsfristen for at ansøge om driftsstøtte til mindre regionale lufthavne den 1. december 2020.

Her er en gennemgang af støttemulighederne, som de er forslået i udkastet til bekendtgørelse.

Hvem kan få støtte?

De støtteberettigede er danske lufthavne med ruteflyvning/og eller sæsonflyvning med maksimalt 200.000 passagerer årligt og med fragttrafik på op til 200.000 ton årligt.

Disse lufthavne kan få støtte, hvis fire betingelser er opfyldt:

  • Lufthavnen berettiget til støtte.
  • Lufthavnen har et driftsunderskud i 2020.
  • Lufthavnen efterlever EU’s statsstøtteregler. Det vil sige, lufthavnen skal overholde reglerne i gruppefritagelsesforordningen.
  • Lufthavnen fremsender en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der lever op til de krav, der gælder efter bekendtgørelsen.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som uddeler støtte til de lufthavne, der har ret til støtte.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen om støtte skal indeholde:

  • Et realistisk estimat af lufthavnens driftsunderskud for 2020
  • Godkendt regnskab for 2019
  • Opgørelse over lufthavnens fragt- og passagertrafik for 2018, 2019 og estimat for 2020
  • En tro- og loverklæring om ansøgningens overensstemmelse med EU's støtteregler.

Fra hvornår gælder bekendtgørelsen?

Bekendtgørelsen træder i kraft hurtigst muligt efter høringsfristen den 16. november 2020, men der er ikke fastsat et endeligt tidspunkt endnu.

Da ansøgningsfristen for støtte efter udkastet til bekendtgørelse er 1. december 2020, må det forventes, at en ansøgning om driftsstøtte skal udarbejdes, inden for kort tid efter at bekendtgørelsen træder i kraft.

Læs hele udkastet til bekendtgørelsen samt høringsbrevet her:
Bekendtgørelse om støtteordning for driftsstøtte til mindre regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet


Læs folderen "Statsstøtte og luftfart"

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat