En ny projektbekendtgørelse for kollektive varmeforsyningsanlæg trådte i kraft 10. maj 2021. Den nye bekendtgørelse genindfører to bestemmelser: Forbud mod at konvertere fjernvarmeområder til individuel naturgasforsyning og mulighed for barmarksværkerne for at omstille til biomasse med fravigelse fra det samfundsøkonomiske krav.

Den nye ændring af projektbekendtgørelsen genindfører to bestemmelser, der utilsigtet var udgået ved ændringen af bekendtgørelsen pr. 1. januar 2021.

Forbud mod konvertering fra fjernvarme til naturgas

Forbuddet mod at konvertere fra fjernvarme til individuel naturgasforsyning er genindført i projektbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Projektbekendtgørelsen indeholdt før ændringen pr. 1. januar 2021 et princip om, at der i et forsyningsområde kun kan være én kollektiv varmeforsyning: Enten fjernvarme eller individuel naturgasforsyning. Er der godkendt en forsyningsform, kunne områdeafgræsningen som udgangspunkt ikke ændres, medmindre visse betingelser var opfyldt.

Det udgangspunkt blev ophævet for at fremme konvertering af naturgasområder til fjernvarme. Det betød dog også, at fjernvarmeområder frit kunne konverteres til naturgasområder, hvilket ikke var i overensstemmelse med klimaaftalen for energi og industri 2020. Det er derfor nu ændret, så det ligesom før 1. januar 2021 ikke er muligt at konvertere et fjernvarmeområde til naturgas.

Fravigelse af det samfundsøkonomisk krav ved grøn omstilling barmarksværkerne

Barmarksværkernes mulighed for at omstille til biomasse, selvom det samfundsøkonomiske krav ikke er opfyldt, er genindført i projektbekendtgørelsens § 14. Muligheden er kun åben for 85 barmarksværker, der er oplistet i projektbekendtgørelsens bilag 2. Der er tale om små naturgasbaserede kraftvarmeværker med høje varmepriser. For at nedbringe disse værkers priser kunne de omstille til biomasse for produktion af op til 8000 MWh om året og fravige naturgasbindingen og det samfundsøkonomiske krav.

Da naturgasbindingen blev ophævet pr. 1. januar 2021, udgik også denne undtagelse for barmarksværkerne. Undtagelsen er genindført, så værkerne ligesom igen kan omstille til biomasse med fravigelse af det samfundsøkonomiske krav.

Læs den nye projektbekendtgørelsen

Læs mere om de ændringer, som blev indført fra 1. januar 2021

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat