Få inspiration til hvordan I sørger for et godt forløb af forbrugervalget i vandselskabet. 

De fleste kommunalt ejede vandselskaber skal have to bestyrelsesmedlemmer, der vælges af forbrugerne. Det fremgår af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber fra 2012. Sidste valg blev afholdt i 2017. Det er derfor endnu engang tid til at planlægge valg til den næste periode (2021-2025).

Efter de gældende regler skal vandselskaberne afholde forbrugervalg sådan, at forbrugerrepræsentanterne kan indtræde i bestyrelsen senest i forbindelse med den første generalforsamling i 2022. Det afhænger dog også af de regler, som er fastsat for det enkelte vandselskab – i selskabets vedtægter eller valgregulativ. Mange vandselskaber har planlagt valgperioden for forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, så de følger valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer, som vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Hvem kan vælges af forbrugerne?

Alle myndige personer kan vælges som forbrugerrepræsentanter, uanset om de er forbrugere i vandselskabet. Det er ikke en betingelse, at man har bopæl eller andet forbrugssted i det konkrete vandselskabs forsyningsområde.

Hvem kan stemme til valget?

Vandselskaberne kan fastlægge nærmere retningslinjer for, hvem der er stemmeberettiget til valget. De kan blandt andet fastsætte, om alle myndige personer og tegningsberettigede for juridiske personer kan stemme, eller om hver husstand og erhvervsenhed har én stemme.

Gennemførelse af valget

Bekendtgørelsen indeholder en række krav til vandselskabernes vedtægter og muligheden for at udarbejde et valgregulativ til at regulere valgets forløb. Vi anbefaler, at vandselskaber støver valgregulativet af og overvejer, om der skal laves ændringer inden afholdelsen af det kommende valg.

Se bekendtgørelsen her:
Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber

Bekendtgørelsen stiller blandt andet krav om, at oplysninger om valget skal være tilgængelige på vandselskabets hjemmeside. Det gælder også for selskabets vedtægter. Derudover har vandselskabet en stor frihed til at fastlægge kommunikationen om valget.

Horten hjælper gerne med at kvalitetssikre selskabets vedtægter og valgregulativ. Vi kan også hjælpe med at tilrettelægge og kvalitetssikre valgprocessen.

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat