Hvordan undgår du et it-system, der medfører fejl i forvaltningen? – ansvaret er dit. Få fem gode råd her.

Den 2. marts 2021 udsendte Folketingets Ombudsmand en nyhed om KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem), som indeholder en række fejl.

Af ombudsmandens nyhed fremgår det, at det er den enkelte kommune, der anvender et it-system, der har ansvaret for, at it-systemet overholder lovgivningen, herunder særlovgivningen og de almindelige forvaltningsretlige krav. Det gælder uanset, at KOMBIT har stået for udbuddet af løsningen.

Folketingets Ombudsmand udtaler, at det grundlæggende er et problem, hvis der er en systemfejl i et it-system, som fx KSD. Det skyldes, at det vil resultere i et stort antal fejl i de konkrete sager, som behandles i systemet, fordi eventuelle fejl løbende og konsekvent bliver gentaget i systemet.

Ombudsmandens nyhed viser, at selvom du som myndighed har købt en "hyldevare", er det stadig dit ansvar, at afgørelserne genereret fra systemet bliver korrekte.

Hvordan undgår du, at du bliver ansvarlig for masseproducerede fejl i et it-system?

Fem gode råd

1

Afsæt tilstrækkelige ressourcer til, at du kan udbyde og indkøbe it-systemet. Det kan godt betale sig at afsætte de nødvendige ressourcer og starte i god tid, da det kan blive en dyr fornøjelse at rette op på evt. ulovlige afgørelser efterfølgende. Det skal navnlig ses i lyset af, at én systemfejl bliver regenereret i hver eneste afgørelse.

2.

Lav en forvaltningsretlig konsekvensanalyse, så du ved, hvad systemet skal kunne, inden du udarbejder dit udbudsmateriale.

3.

Få indarbejdet de relevante dele af konsekvensanalysen i udbudsmaterialet og it-kontrakten.

4.

Test it-systemet på tilstrækkelig vis, inden det sættes i drift, og hav en konkret plan for løbende tilsyn med, om systemet lever op til de i udbudsmaterialet og kontrakten fastsatte krav.

5.

Husk altid selv at dokumentere ovenstående.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Emilie Loiborg

Director, advokat