Ankestyrelsen øger fokus for at sikre, at datoer i endelige breve fra kommunale myndigheder ikke kan ændre sig i forbindelse med videresendelse. Det sker efter en konkret sag hos Folketingets Ombudsmand.

Folketingets Ombudsmand har i forbindelse med en konkret sag fra en kommune konstateret, at datoen i et af dokumenterne fra kommunen havde ændret dato til den dato, hvor Ankestyrelsen sendte dokumentet videre til ombudsmanden, frem for at bevare sin oprindelige dato.

Ankestyrelsen oplyste til ombudsmanden, at kommunen ikke havde låst brevdatoen i dokumentet.

Korrekt datering på breve fra kommunale myndigheder er afgørende af hensyn til bl.a. korrekt beregning af klage- og andre tidsfrister. Der gælder derfor allerede i dag krav til offentlige it-systemer om, at de skal sikre et dokuments integritet og autenticitet, herunder korrekt datering af dokumentet.

Generel problemstilling med behov for fokus

Ifølge Ankestyrelsen står eksemplet i den konkrete sag fra Folketingets Ombudsmand dog ikke alene. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at der er tale om en generel problemstilling, der er behov for at sætte fokus på.

Ankestyrelsen vil derfor igangsætte en generel formidling til kommunerne om, at de kommunale it-systemer skal kunne sikre, at dokumentdatoen låses, når et dokument er endeligt. Ankestyrelsen overvejer derudover at rejse en tilsynssag over for konkrete kommuner.

Folketingets Ombudsmand har bedt Ankestyrelsen om at blive underrettet om styrelsens generelle formidling til kommunerne.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Emilie Loiborg

Director, advokat

Emma Sophie Bruun

Advokatfuldmægtig