I samarbejde med Roskilde Kommune og Pelcon Materials & Testing ApS lancerer Horten vejledningen "Genanvendelse af beton – fra håndholdt indsats til permanent praksisændring" i et forsøg på at påvirke bæredygtighedstankegangen og den cirkulære økonomi i bygge- og anlægsbranchen.

Byggematerialer står for en væsentlig del af den globale udledning af CO₂ – både når de bliver produceret, og når de skal bortskaffes – især beton. Samtidig er de danske grusgrave ved at være udtømte.

Offentlige og private bygherrer kan gøre en markant forskel for den grønne omstilling af det danske samfund. Ved at bruge bæredygtighed og cirkulær økonomi som pejlemærker for indkøb har byggebranchen muligheden for at gå forrest og vise vejen. Men hvordan tilpasser man som bygherre sin indkøbspolitik uden at komme på kant med reglerne?

Vejledningen "Genanvendelse af beton – fra håndholdt indsats til permanent praksisændring" er udarbejdet som led i et forsøgsprojekt, der skal bidrage med viden om, hvordan genanvendelse af nedknust beton kan sikre en mere bæredygtig og miljøvenlig forvaltning af samfundets ressourcer. Som et skridt på vejen mod en ny offentlig udbudspraksis i bygge- og anlægsbranchen indeholder vejledningen også helt konkrete udbudstekster, som kan benyttes ved udbud med krav om genanvendt beton. Med vejledningen får bygherrer mulighed for at gå forrest og drive udviklingen mod en mere cirkulær tilgang ved at stille klare krav til deres leverandører.

Genanvendelse af beton har mange fordele

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af en række praktiske forsøg med genanvendelse af 1.000 tons nedknust beton fra Unicons tidligere fabrik i Roskilde. Alle forsøg er udført på Musicon-grunden, hvor der blandt andet er blevet støbt fundamentplader med genanvendt beton. Pladerne skal fremadrettet bruges til ressourcepladser.

Forsøgsprojektet viser blandt andet, at en af de mange fordele ved at genanvende nedknust beton i forbindelse med fremstillingen af ny beton er, at CO2-aftrykket er betydeligt lavere. Det skyldes blandt andet, at betonen kan produceres af materialer, som i højere grad findes lokalt, sammenlignet med de naturlige ressourcer, der forventes at blive en mangelvare i fremtiden. Anvendelsen af nedknust beton i forbindelse med fremstillingen af ny beton lokalt på byggepladsen giver således en miljømæssig fordel, fordi den nedknuste beton ikke skal transporteres over større afstande.

Vil du vide mere?

Den fulde vejledning findes her: Genanvendelse af beton - En vejledning til bygherrer

Henriette Soja og Annelouise Dalgaard Pedersen fra Horten har bidraget til vejledningen.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)