Horten er med på Folkemødet 15. - 17. juni. I år er vi vært for debatten "Kunstig intelligens, retssikkerhed, dataetik og regulering" i Advokaternes Telt, og vi sidder med i panelet i Techteltet, når der skal diskuteres digital overvågning på arbejdspladsen. Læs her, hvad vores repræsentanter på Folkemødet 2023 ser frem til at opleve.

Jens Grønkjær Pihl

Jens er certificeret it-advokat med mere end 15 års erfaring fra både den offentlige og den private sektor med særligt fokus på nye teknologier som AI, IoT, Big Data, robotter og blockchain og de juridiske konsekvenser heraf.

"Den teknologiske udvikling har nået et kritisk punkt, hvor fortsat udvikling ikke kun er entydigt godt, men også indebærer nogle væsentlige risici for vores samfund og for os som mennesker. Jeg glæder mig derfor særligt til at høre om de samfundsmæssige og demokratiske udfordringer ved brug af kunstig intelligens – og bidrage til debatten om, hvordan regulering kan bidrage til at løse disse udfordringer."

Emilie Loiborg

Emilie Loiborg har omfattende erfaring som rådgiver inden for både forvaltningsretten, databeskyttelsesretten og dataetikken, navnlig i en digital kontekst, og om samspillet mellem reglerne.

"Jeg ser frem til at komme på Folkemødet og få en masse nye indspark om de retlige, retssikkerhedsmæssige og dataetiske problemstillinger ved brug af ny teknologi såsom kunstig intelligens. Jeg glæder mig særligt til fredag, hvor jeg både skal tale om kunstig intelligens, retssikkerhed og dataetik og regulering i advokaterne telt og være med til debatten "Tech og tillid - bliver du overvåget på din arbejdsplads?" i Techteltet på stranden. Det bliver en ren tech-fest, som jeg håber, I også vil være med til."

Rikke Søgaard Berth

Rikke er specialiseret i organiseringen af de kommunale opgaver og arbejder særligt med tværfaglige projekter, herunder advokatundersøgelser. Derudover har Rikke særlig ekspertise inden for offentlig-privat samarbejde.

“Jeg glæder mig altid meget til at komme på Folkemødet, særligt fordi der er unikke muligheder for dialog mellem den offentlige og den private sektor. I Danmark kan vi noget unikt omkring det offentlig-private samarbejde, noget som vi både bør værne om og også videreudvikle. I år vil jeg derfor særligt have fokus på at deltage i debatter om dette samarbejde. Derudover vil jeg prioritere at høre om udviklingen af ledelse i den offentlige sektor. Og selvsagt: At tale med en hel masse mennesker!”

Søren Hornbæk Svendsen

Søren er blandt Danmarks førende advokater inden for energi, infrastruktur og grøn omstilling. Han er formand for Den danske Klima- og Energiretsforening og har de seneste 20 år rådgivet klienter i spørgsmål om energi og infrastruktur og har derfor fulgt omstillingen tæt.

“Energiområdet har været under omstilling fra fossilt til grønt i en række år. Danmark har været i førerfeltet fra starten. Med den første vindmøllepark på havet, med energiøer på vej, med næsten 40% biogas i det danske gasnet, med udstedelse af de første licenser til at undersøge muligheden for CO2 lagring i tidligere olie- og gasfelter, osv. Vi har haft fart på – men omstillingen er accelereret voldsomt de seneste par år.

For at lykkes med den grønne omstilling skal der findes helt nye teknologier, som også skal udvikles og modnes på meget kort tid. Og hvor love og regler skal tilpasses og opfindes. Det stiller helt nye krav til dialog og samarbejde mellem markedsaktørerne, lovgiver og os, der rådgiver markedsaktørerne. Den dialog kommer til at fylde meget på Folkemødet – og den glæder jeg mig meget til at deltage i."

René Frisdahl Jensen

René er specialiseret i energi-og forsyningsret og har mere end 20 års erfaring inden for området. René har indgående brancheindsigt og kendskab til reguleringen på tværs af de forskellige forsyningssektorer.

“Energi, klima og grøn omstilling er fortsat allerøverst på samfundsdagsordenen, og derfor fylder disse temaer også i år rigtigt meget på Folkemødet. Jeg glæder mig til at deltage i en række af de mange spændende arrangementer om energi- og klimarelaterede emner og til at møde folk fra sektoren."

Klavs Gravesen

Klavs er specialiseret i forsyningssektorens forhold og rådgiver især kommuner og kommunale fællesskaber. Han har siden år 2000 beskæftiget sig med omdannelse af kommunale virksomheder og transaktioner på forsyningsområdet.

"Det er en naturlig del af advokatgerningen, at man blander sig i debatter og søger inspiration, også uden for branchens egne cirkler. For mig er det en ekstra glæde, at jeg deltager på folkemødet som medlem af Advokatrådet. Folkemødet skaber en unik ramme for at forholde sig til andres synspunkter og deltage i debatter på et på én gang fordomsfrit og indsigtsfuldt niveau.

Line Markert

Line er blandt Danmarks førende advokater i energi- og forsyningssektoren. Derudover er hun ekspert i kommunale selskabers forhold. Hun repræsenterer Horten i Dagens Dagsorden - Forum for Offentlige Bestyrelser. Privat er Line formand for Dansk Sejlunion.

“Jeg skal til Folkemødet for at blive inspireret af mennesker, som brænder for at bidrage til at udvikle den verden, de er en del af. Alle organisationer og virksomheder, som vi samarbejder med, står over for store opgaver med at finde en ny balancen og sammenhængen mellem forretning, virksomhedskultur og samfundsansvar. Folkemødet er et af de steder, hvor der bliver sået frø til nye partnerskaber, hvor offentlige og private kan prøve nye metoder til at løse samfundskritiske opgaver.”

Andreas Christensen

Andreas er ekspert i samspillet mellem offentlige aktører og private virksomheder. Særligt har Andreas i mange år spillet en væsentlig rolle i forhold til at præcisere reglerne for udbud og offentlige indkøb på dansk grund. Derudover sidder Andreas i bestyrelsen for en række virksomheder og fonde.

“Vi samarbejder med vores klienter om at skabe værdi i samspillet mellem det offentlige og private Danmark, og på Folkemødet bliver jeg altid inspireret til nye muligheder for værdiskabelse. Her møder man mange af de vigtige aktører samlet på ét sted. Det betyder masser af inspirerende møder med mennesker i øjenhøjde, hvor der er god tid til dialog, sol i ansigtet og højt til himlen.“

Oplev Horten på Folkemødet

Kunstig intelligens, retssikkerhed, dataetik og regulering

16. juni 2023 kl. 11.00 - 12.00
Advokaternes Telt

Deltag i en spændende paneldebat om et højaktuelt emne; en teknologi, der – uanset et lang tilløb - på meget kort tid har ændret, hvordan vi som arbejdsgivere, medarbejdere og samfundsborgere ser de teknologiske fremtidsperspektiver og ikke mindst vores forhold til teknologi. Den teknologiske udvikling har med gennembruddet for kunstig intelligens i den brede offentlighed taget et stort skridt tættere på os alle og dermed åbnet op for en lang række spørgsmål af retssikkerhedsmæssig og etisk karakter. Vi byder med et stærkt panel af eksperter indenfor teknologi, jura og etik til debat om kunstig intelligens. Vi zoomer ind på mulighederne og udfordringerne for vores samfund og os som individer i et retligt og etisk perspektiv.

Mød partner Jens Grønkjær Pihl, direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen, medlem af Dataetisk Ungdomsråd Lucas Honoré, professor i softwareudvikling Thomas Troels Hildebrandt og advokat Emilie Loiborg.

Tech og tillid - bliver du overvåget på din arbejdsplads?

16. juni 2023 12.00 – 12.45
Techteltet på stranden

Digitale ledelsessystemer bruges mere og mere på danske arbejdspladser. De gode systemer kan være en nyttig hjælp til overblik, opgavehåndtering, handicaphjælp og stressforebyggelse. Men nogle systemer og ikke mindst anvendelsen af dem, udfordrer arbejdstagerrettighederne, såvel som ledelsesretten. Vi har brug for en gennemgående diskussion af, hvad vi vil med denne type systemer, hvordan vi implementerer dem uden at svække tilliden mellem medarbejdere og chefer og hvilke systemer, vi overhovedet ikke vil have. Bliv lidt klogere på hvad du skal se efter, hvad man kan og tage del i diskussionen.

Mød Formand for Ansattes Råd Malene Matthison-Hansen og chefkonsulent Grit Munk, - begge fra IDA - advokat Emilie Loiborg fra Horten, arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen og direktør for Microsoft Denmark, Ole Kjeldsen.

Kontakt

Emilie Loiborg

Director, advokat

Rikke Søgaard Berth

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Klavs Gravesen

Partner (L)

Andreas Christensen

Partner (H)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen