Et ny lovforslag giver Udviklingsselskabet By & Havn I/S hjemmel til at anlægge Lynetteholm - en ny knap 2,8 km2 halvø i Københavns Havn i forlængelse af Refshaleøen. Hermed sættes rammerne for det kommende projekt.

Baggrunden for lovforslaget er en principaftale indgået 5. oktober 2018 mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Københavns Kommune.

Lynetteholm bliver beliggende øst for Trekroner Søfort mellem Nordhavn og Refshaleøen. Halvøen skal etableres ved opfyldning af overskudsjord fra anlægsprojekter i hovedstadsområdet, herunder metrobyggeriet. Herved imødekommes Københavns Kommunes behov for at komme af med jord i mange år fremover.

Skal klimasikre København mod stormflod

Et andet formål med Lynetteholm er at bidrage til at klimasikre København mod stormflod fra nord. På sigt er det desuden planen, at Lynetteholm kan udvikles til en ny, attraktiv bydel.

Lovforslaget indeholder bl.a. hjemmel for Udviklingsselskabet By & Havn I/S til at:

  • anlægge Lynetteholm ved at opfylde et areal i Københavns Havn.
  • anlægge et modtageanlæg til nyttiggørelse af ren og forurenet jord på Refshaleøen.
  • anlægge en adgangsvej til modtageanlægget på Refshaleøen.
  • foretage uddybning af sejlrenden i Kronløbet og syd for Middelgrunden.
  • foretage klapning af materiale i Køge Bugt.

Regulering i forhold til bl.a. miljø og ekspropriation

Herudover indeholder lovforslaget en række bestemmelser, som regulerer projektet i forhold til miljø, planlægning, ledningsarbejder, ekspropriation mv.

Ledningsejere skal bl.a. være opmærksomme på, at gæsteprincippet ifølge lovforslaget finder anvendelse for ledninger i området, hvor Lynetteholm skal anlægges. Det betyder, at det som udgangspunkt er ledningsejer, der skal betale for eventuelle nødvendige ledningsflytninger mv., medmindre andet er særligt bestemt ved aftale eller kendelse afsagt af en ekspropriationskommission.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Rikke Søgaard Berth

Partner