Efter flere fremsættelser og høringer er lovforslaget om nye regler vedrørende aktindsigt i offentligt ansattes navne og chikanøse anmodninger vedtaget.

Ændringerne har til formål at beskytte offentligt ansatte mod chikane. Dette gøres først om fremmest ved, at myndighederne nu har bedre mulighed for at afvise en anmodning om aktindsigt som chikanøs, ligesom der kan gives afslag på aktindsigt i personalesager, hvis væsentlige hensyn til den ansattes tryghed taler for det.

Lovforslaget medfører konkret to ændringer i offentlighedsloven (§ 9 og § 21) og en enkelt ændring i forvaltningsloven (§ 9 a).

Hos Horten har vi fulgt lovforslaget tæt, og vi gennemgår i denne artikel de enkelte ændringer og baggrunden for deres tilblivelse.

Lovforslaget blev sendt i høring første gang i 2022. Høringsperioden faldt imidlertid sammen med det seneste folketingsvalg, hvorfor lovforslaget ikke kom længere i processen. Da regeringen udsendte sit lovprogram for 2024 var lovforslaget, til stor overraskelse, ikke at finde, men det blev efterfølgende fremsat og førstebehandlet 19. marts 2024.

Lovforslaget blev endeligt vedtaget den 23. maj 2024 og træder i kraft den 1. juli 2024.


Kontakter

Rikke Søgaard Berth

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat (L)

Sidsel Marcussen

Director, advokat

Emilie Loiborg

Director, advokat