Andrea Hilt Dyrby rådgiver generelt om konkurrenceret, statsstøtteret og udbudsret.

På det konkurrenceretlige område har Andrea bl.a. erfaring med rådgivning om forbuddet mod misbrug af dominerende stilling, forbuddet mod konkurrencebegrænsende adfærd, fusionskontrol og konkurrenceretlig compliance.

Andrea rådgiver også offentlige myndigheder og virksomheder om statsstøtteret, herunder tilstedeværelsen af uforenelig støtte, mulighederne for fritagelse og anmeldepligt.

Derudover har Andrea erfaring med håndtering af retssager og rådgivning om problemstillinger inden for offentlig ret og det plan- og miljøretlige område, hvor hun rådgiver både offentlige myndigheder og private aktører.

Nyheder