Andrea Hilt Nissen beskæftiger sig særligt med problemstillinger inden for miljøret, planret og byggeret.