Line Markert rådgiver om kommuners retsforhold, offentligt ejede virksomheders særlige forhold og kommunal selskabsret. Blandt andet rådgiver hun om spørgsmål knyttet til grænsefladen mellem offentlig opgavevaretagelse og kommercielle aktiviteter.

Line er specialiseret i rådgivning af energi- og forsyningsvirksomheder og kommunalt ejede virksomheder, fx kommunale erhvervshavne. Dette omfatter virksomhedernes regulatoriske rammer samt rådgivning af og sparring med daglig ledelse og bestyrelse, bl.a. på grundlag af egen bestyrelseserfaring.

Line har en særlig ekspertise i rådgivning om realisering af komplekse projekter, f.eks. udviklingsprojekter, tværkommunale klimatilpasningsprojekter, samarbejder på forsyningsområdet og omstrukturering af kommunale erhvervshavne.

Line er omtalt i følgende internationale opslagsværk:
IFLR1000: Energy & infrastructure og Project development (Rising star)
Legal 500 - Environment og Energy  (Recommended Lawyer)

udgivelser